Welkom op de website van HDS Uw partner in rioolkeuringen, afkoppelingen en rioolinspectie HDS BVBA - Kioskplein 19 - 3582 Beringen - Tel: 0497 36 98 07 Email: info@rioolkeuring.net Als gecertificeerd keurder heb ik reeds meer dan 100 privé-rioleringen gekeurd Keuring private waterafvoer  In de praktijk blijkt dat de afkoppeling van hemel- en afvalwater op private percelen niet altijd correct wordt uitgevoerd. Een correcte afkoppeling is nochtans noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen. Daarom is voortaan een keuring van uw private waterafvoer noodzakelijk. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die opgelegd worden in de stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere relevante voorschriften. Vanaf 1 juli 2011 is keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen: - bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen - bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA - bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden   rioleringsstelsel wordt aangelegd